ควรยั้งใจจากบาปทั้งปวง

ควรยั้งใจจากบาปทั้งปวง

ปาปา จิตฺตํ นิวารเย อ่านว่า ปาปา จิตตัง นิวาระเย

เพิ่มเพื่อน