ควรชำระจิตของตนให้ผ่องใส

ควรชำระจิตของตนให้ผ่องใส

สจิตฺตปริโยทปนํ อ่านว่า สะจิดตะปะริโยทะปะนัง

เพิ่มเพื่อน