พึงพิจารณาเรื่องราว โดยรอบคอบ

พึงพิจารณาเรื่องราว โดยรอบคอบ

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ อ่านว่า โยนิโส วิจิเน ธัมมัง

เพิ่มเพื่อน