ไม่พึงหวนคนึงถึงอดีต

ไม่พึงหวนคนึงถึงอดีต

อตีตํ นานฺวาคเมยฺย  อ่านว่า อะตีตัง นานวาคะเมยยะ

เพิ่มเพื่อน