เมื่อมีข้าวน้ำสมบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก

เมื่อมีข้าวน้ำสมบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก

ปิยญฺเจ อนฺนปานมฺหิ อ่านว่า ปิยันเจ อันนะปานัมหิ

เพิ่มเพื่อน