วิชาความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง

วิชาความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง

สพฺพํ สุตมธีเยถ อ่านว่า สัพพัง สุตะมะธีเยถะ

เพิ่มเพื่อน