บุญ โจร ขโมยไปไม่ได้

บุญ โจร ขโมยไปไม่ได้

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ อ่านว่า ปุญญัง โจเรหิ ทูหะรัง

เพิ่มเพื่อน