ไม่พึงแสวงหาทรัพย์ ด้วยการคดโกง

ไม่พึงแสวงหาทรัพย์ ด้วยการคดโกง

น นิกตฺยา ธนํ หเร อ่านว่า นะ นิกัดตะยา ธนัง หะเร

เพิ่มเพื่อน