อย่าหลงไปตามอำนาจจิต

อย่าหลงไปตามอำนาจจิต

มา จิตฺตสฺส วสํ คมิ อ่านว่า มา จิดตัดสะ วะสัง คะมิ

เพิ่มเพื่อน