จงเตือนตนด้วยตนเอง

จงเตือนตนด้วยตนเอง

อตฺตนา โจทยตฺตานํ อ่านว่า อัตตะนา โจทะยัตตานัง

เพิ่มเพื่อน