นักปราชญ์ กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนิด

นักปราชญ์ กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนิด

อปฺปญฺหิ นํ ชีวิตมาหุ ธีรา อ่านว่า อัปปัญหิ นัง ชีวิตะมาหุ ธีรา

เพิ่มเพื่อน