ไม่มีทรัพย์ใดเทียบเท่าศิลปะ

ไม่มีทรัพย์ใดเทียบเท่าศิลปะ

สิปฺปสมํ ธนํ นตฺถิ อ่านว่า สิปปะสะมัง ธะนัง นัตถิ

เพิ่มเพื่อน