ความเกียจคร้าน เป็นทางแห่งความเสื่อม

ความเกียจคร้าน เป็นทางแห่งความเสื่อม

อลโส ตํ ปราภวโต มุขํ อ่านว่า อะละโส ปะราภะวะโต ตัง มุขัง

เพิ่มเพื่อน