ทำการโดยไม่ใคร่ครวญ ไม่ดีเลย

ทำการโดยไม่ใคร่ครวญ ไม่ดีเลย

น สาธุ อนิสมฺมการี อ่านว่า นะ สาทุ อะนิสัมมะการี

เพิ่มเพื่อน