ความกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ

ความกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ

มหาปุริสภาวสฺส กรุณาสโห อ่านว่า มหาปุริสะภาวัสสะ กรุณาสะโห

เพิ่มเพื่อน