เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา อ่านว่า โลโกปัตถัมภิกา เมตตา

เพิ่มเพื่อน