คนผัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเสื่อม

คนผัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเสื่อม

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส อ่านว่า หิยโยติ หิยยะติ โปโส

เพิ่มเพื่อน