คนโกรธ มักมีวาจาหยาบ

คนโกรธ มักมีวาจาหยาบ

ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา อ่านว่า ทุดถัดสะ ผะรุสา วาจา

เพิ่มเพื่อน