การงดเว้นจากความชั่ว เป็นมงคลสูงสุด

การงดเว้นจากความชั่ว เป็นมงคลสูงสุด

อารตี วิรตี ปาปา อ่านว่า อาระตี วิระตี ปาปา

เพิ่มเพื่อน