บัณฑิต ชอบพิจารณาความผิดของตน

บัณฑิต ชอบพิจารณาความผิดของตน

นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา อ่านว่า นิดชัดติพะลา ปัณดิตา

เพิ่มเพื่อน