ใจเลื่อมใสในที่ใด ควรให้ทานในที่นั้น

ใจเลื่อมใสในที่ใด ควรให้ทานในที่นั้น

ทานํ ยตฺถ จิตฺตํ ปสีทติ อ่านว่า ทานัง ยัตถะ จิตตัง ปะสีทะติ

เพิ่มเพื่อน