ความอยาก ย่อมชักพาคนให้เป็นไปต่างๆ

ความอยาก ย่อมชักพาคนให้เป็นไปต่างๆ

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อ่านว่า อิจฉา นะรัง ปริกัสสะติ

เพิ่มเพื่อน