ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัย สิ่งที่ได้เล่าเรียน

ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ได้เล่าเรียน

ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี อ่านว่า ปัญญา สุตะวินิจฉินี

เพิ่มเพื่อน