บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ อ่านว่า ยาทิสัง วะปะเต พีชัง ตาทิสัง ละภะเต ผะลัง

เพิ่มเพื่อน