ความพอใจสิ่งที่มี เป็นยอดทรัพย์

ความพอใจสิ่งที่มี เป็นยอดทรัพย์

สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ อ่านว่า สันตุดฐี ปะระมัง ธะนัง

เพิ่มเพื่อน