ชีวิต ย่อมเป็นที่รักของทุกคน

ชีวิต ย่อมเป็นที่รักของทุกคน

สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ อ่านว่า สับเพสัง ชีวิตัง ปิยัง

เพิ่มเพื่อน