ไม่ควรยึดถือ ในความผิดผลาด

ไม่ควรยึดถือในความผิดพลาด

ขลิตญฺจ จ คาหเย อ่านว่า ขะลิตันจะ จะ คาหะเย

เพิ่มเพื่อน