ที่ควรเร่ง จึงค่อยเร่ง

ที่ควรเร่ง จึงค่อยเร่ง

ตรณีเย จ ตารเย อ่านว่า ตะระณีเย จะ ตาระเย

เพิ่มเพื่อน