การสั่งสมความดี นำสุขมาให้

การสั่งสมความดี นำสุขมาให้

สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย อ่านว่า สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย

เพิ่มเพื่อน