จงเห็นความทะเลาะวิวาท เป็นภัย

จงเห็นความทะเลาะวิวาท เป็นภัย

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อ่านว่า วิวาทัง ภะยะโต ทิสสะหวา

เพิ่มเพื่อน