คนแข็งกระด้าง มีแต่เวรภัย

คนแข็งกระด้าง มีแต่เวรภัย

อติติกฺโข จ เวรวา อ่านว่า อติติกโข จะ เวระวา

เพิ่มเพื่อน