การทะเลาะวิวาท มีแต่โทษ

การทะเลาะวิวาท มีแต่โทษ

วิวาทํ ภยโตทิสฺวา อ่านว่า วิวาทัง ภะยะโตทิสะหวา

เพิ่มเพื่อน