คำพูดดี ย่อมไม่เป็นผลแก่ผู้ไม่ทำตาม

คำพูดดี ย่อมไม่เป็นผลแก่ผู้ไม่ทำตาม

อผลา โหติ อกุพฺพโต อ่านว่า อะผะลา โหติ อะกุพพะโต

เพิ่มเพื่อน