ผู้พูดเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ

ผู้พูดเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ

น ธมฺมวาที เกนจิ วิวทติ อ่านว่า นะ ธัมมะวาที เกนะจิ วิวะทะติ

เพิ่มเพื่อน