การรู้จักพอ มีแต่ประโยชน์

การรู้จักพอ มีแต่ประโยชน์

อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อ่านว่า อับปิดฉะตา อัดถายะ สังวัดตะติ

“คิดให้รู้จักพอ” (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

“คิดให้รู้จักพอ”

” .. ความคิดอย่างหนึ่งที่สมควรฝึกให้เกิดขึ้นเป็นประจำ “คือความคิดว่าพอ คิดให้รู้จักพอ” ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ ส่วนผู้ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้ร้อนเร่าแสวงหาไม่หยุดยั้ง

“ความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้ แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีมหาศาลและความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้จนต่ำต้อย” ทั้งนี้ก็เพราะความพอเป็นเรื่องของใจที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก

“คนรวยที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลา คนจนที่รู้จักพอก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา” .. ”

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๔
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=1536

เพิ่มเพื่อน