ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข

ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข

ธมฺมจารี สุขํ เสติ อ่านว่า ธัมมะจารี สุขัง เสติ

อานิสงส์ของการสวดมนต์แผ่เมตตา มีดังนี้ -หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย -เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย

เพิ่มเพื่อน