ภัย ย่อมเกิดจากความอยาก

ภัย ย่อมเกิดจากความอยาก

ตณฺหาย ชายตี ภยํ อ่านว่า ตัณหายะ ชายะตี ภะยัง

“ทุกข์ เพราะความอยาก”

” .. ความทุกข์มันเกิดจากความอยาก ความใคร่ “ภวตัณหา ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี” อยากกอบโกยเอา อยากได้มาเป็นของตัว อยากเป็นเศรษฐีคหบดี อยากเป็นราชามหากษัตริย์ “เรียกว่าภว ความอยากเป็นอยากมี”

“ความไม่พอใจเหมือนอย่างความแก่หง่อมแห่งชีวิต” ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต ความมีหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว ผมหงอกฟันหัก อันนี้ไม่พอใจ เสียใจ “อยากให้มันเป็นหนุ่มตึงอยู่เหมือนเก่า” ผมหงอกมันก็เอายาดำ ๆ มาย้อม แล้วมันก็ป่งขึ้นอีก(เกิดขึ้นใหม่) มันก็ขายหน้าล่ะ มันก็ดำอยู่ปลายนั่น โคน ๆ มันก็ขาว มันก็ขายหน้าอีก แล้วก็ไม่พอใจ “นี่เรียกว่า วิภวตัณหา” ตัณหาสามอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ .. ”

“อนาลโยวาท”
หลวงปู่ขาว อนาลโย

เพิ่มเพื่อน