อย่าดูหมิ่นว่าความชั่วเล็กน้อย จักไม่มีผลมาถึงตัว

อย่าดูหมิ่นว่าความชั่วเล็กน้อย จักไม่มีผลมาถึงตัว

มาวมญฺเญถ ปาปสฺส น อาคมิสฺสติ อ่านว่า มาวะมัญเญถะ ปาปัสสะ นะ อาคะมิสสะติ

จิตมีธรรมชาติให้เป็นไปตามกิเลส เป็นไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่างที่ชีวิตคน ๆ หนึ่งจะหาทราบได้ พิจารณาให้เข้าใจง่าย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ทั้งหมดมักถูกความเคยชินกอดรัดตัวเองให้ประสบอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อได้ดังใจก็ดีใจ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ก็โกรธ เสียใจ แต่ยิ่งไปกว่านั้น คนเรานั่นอีกที่ถูกมานะทิฏฐิ คือความเป็นอัตตา ตัวตน ว่าตัวกูของกู เข้าครอบงำชีวิตจิตใจให้ประพฤติสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลร้ายกระจายผลไปได้อย่างกว้างขวาง

เพิ่มเพื่อน