คำพูดส่องเห็นน้ำใจ

คำพูดส่องเห็นน้ำใจ

หทยสฺส สทิสี วาจา อ่านว่า หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา

การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ นอกจากจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีงามเบิกบานแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส ใบหน้าอิ่มเอิบแล้วยังทำให้ได้มิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยเพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อน มนุษย์ แล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขนิรันดร์

เพิ่มเพื่อน