ความชั่ว ทำให้เดือดร้อนในภายหลัง

ความชั่ว ทำให้เดือดร้อนในภายหลัง

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ อ่านว่า ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง

เพิ่มเพื่อน