ขจัดความแก่ ด้วยทรัพย์ไม่ได้

ขจัดความแก่ ด้วยทรัพย์ไม่ได้

น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ อ่านว่า น จาปิ วิตเตน ชรํ วิหนฺติ

เพิ่มเพื่อน