คบคนพาล นำมาซึ่งความเดือดร้อน

คบคนพาล นำมาซึ่งความเดือดร้อน

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม อ่านว่า ทุกโข พาเลหิ สังคะโม

เพิ่มเพื่อน