ควรหมั่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ควรหมั่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์

สจิตฺตปริโยทปนํ อ่านว่า สะจิตตะปะริโยทะปะนัง

เพิ่มเพื่อน