ความดี คนชั่วทำยาก

ความดี คนชั่วทำยาก

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ อ่านว่า สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง

เพิ่มเพื่อน