สิ่งที่ทำแล้ว เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี

สิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ อ่านว่า นะ ตัง กัมมัง กะตัง สาทุ

เพิ่มเพื่อน