คนจะมีชื่อเสียงเพราะพูดความจริง

คนจะมีชื่อเสียง เพราะพูดความจริง

สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ อ่านว่า สัจเจนะ กิตติง ปัปโปติ

เพิ่มเพื่อน