วาจาเป็นเช่นเดียวกับใจ

วาจาเป็นเช่นเดียวกับใจ

หทยสฺส สทิสี วาจา อ่านว่า หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา

เพิ่มเพื่อน