ผู้รักตน ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น

ผู้รักตน ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น

ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม อ่านว่า ตัดสะหมา นะ หิงเส ปะรัง อัดตะกาโม

เพิ่มเพื่อน