ประโยชน์จะงดงาม เมื่อประสบผลสำเร็จ

ประโยชน์จะงดงาม เมื่อประสบผลสำเร็จ

นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา อ่านว่า นิปผันนะโสภิโน อัตถา

เพิ่มเพื่อน