เมื่อโกรธ จะมองไม่เห็นธรรม

เมื่อโกรธ จะมองไม่เห็นธรรม

กุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ อ่านว่า กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ

เพิ่มเพื่อน